Hotel Ambalakely

Hotellet slik det fremstod i 2018 når vi besøkte det.

Hotel Ambalakely Madagaskar er på mange måter et spesielt land: Det er verdens nest største øy- stat. Det har et helt særegent plante- og dyreliv. Det er nesten uendelig rikt på naturressurser. Madagaskar er samtidig et av de mest korrupte, og et av de aller fattigste, landene i verden. Tre fjerdedeler av befolkningen lever i fattigdom, og over en tredjedel er analfabeter. Svart økonomi dominerer, og helsevesen og infrastruktur er mangelfullt utbygget.

En gjeng fra Norge som besøkte hotellet i 2018. Medlemmer fra Norske Trevarer Rogaland er nr 2 fra venstre, Birger Førre (FØRRE Vindu). I midten med hatt, Magnhild Bjerk (GAPO Port). Nr 6 fra venstre, Ole Endresen (Nordan AS).

GAPO Port har, sammen med gode samarbeidspartnere i Norske Trevarer, avdeling Rogaland, finansiert et utviklingsprosjekt på Madagaskar, Hotel Ambalakely, som stod ferdig i 2014. Det ligger i landsbyen Ambalakely, rett nord for byen Fianarantsoa. I de to årene det tok å ferdigstille prosjektet livnærte rundt førti familier seg gjennom å delta i byggeprosessen. Hotellet har vært – og er – et hjelp til selvhjelp-prosjekt som har gitt store ringvirkninger i et lutfattig lokalsamfunn.

Primus motor for Hotel Ambalakely er Hasina Randriamahazo, som driver det sammen med familien og et titalls ansatte. Hasina er fra Madagaskar, men har studert hotell- og restaurantfag ved Universitetet i Stavanger. Ved siden av å være et hotell som gir lokale arbeidsplasser, er Hotel Ambalakely også skole for over hundre av barna i landsbyen. Det undervises blant annet i engelsk, jordbruk og hygiene. Hotellet samarbeider i tillegg med de ordinære lokale skolene, og bidrar med midler til vedlikehold og undervisningsmateriale.

Julefeiring på fotballbanen på Ambalakely, lørdag 11. januar 2020

Sentralt i undervisningen på hotellet står dyrking av egne gulrøtter, som barna selv sår, steller og høster på familiens eiendom. Halvparten av de ferdige gulrøttene tilbyr så hotellet å kjøpe fra familien, som da får betalt tilsvarende hva ett års alminnelig skolegang koster. Familien får dermed råd til å la barna gå på skolen, og barna opplever mestring ved å ha jobbet for skolepengene selv. De lærer at det nytter å gjøre en innsats. Og det er dette som er siktemålet med skoleprosjektet – å gi barna håp for framtida, samt redskaper som de seinere kan bruke til å skape et bedre og mer velfungerende Madagaskar.

Hotelldriften går fra 2018 med overskudd, og Hasina og familien tar svært gjerne imot gjester fra Norge. Velkommen til Hotel Ambalakely!