Hotel Ambalakely

Hotellet slik det fremstod i 2018 når vi besøkte det.

Hotel Ambalakely Madagaskar er på mange måter et spesielt land: Det er verdens nest største øy- stat. Det har et helt særegent plante- og dyreliv. Det er nesten uendelig rikt på naturressurser. Madagaskar er samtidig et av de mest korrupte, og et av de aller fattigste, landene i verden. Tre fjerdedeler av befolkningen lever i fattigdom, og over en tredjedel er analfabeter. Svart økonomi dominerer, og helsevesen og infrastruktur er mangelfullt utbygget.

En gjeng fra Norge som besøkte hotellet i 2018. Medlemmer fra Norske Trevarer Rogaland er nr 2 fra venstre, Birger Førre (FØRRE Vindu). I midten med hatt, Magnhild Bjerk (GAPO Port). Nr 6 fra venstre, Ole Endresen (Nordan AS).

GAPO Port har, sammen med gode samarbeidspartnere i Norske Trevarer, avdeling Rogaland, finansiert et utviklingsprosjekt på Madagaskar, Hotel Ambalakely, som stod ferdig i 2014. Det ligger i landsbyen Ambalakely, rett nord for byen Fianarantsoa. I de to årene det tok å ferdigstille prosjektet livnærte rundt førti familier seg gjennom å delta i byggeprosessen. Hotellet har vært – og er – et hjelp til selvhjelp-prosjekt som har gitt store ringvirkninger i et lutfattig lokalsamfunn.

Primus motor for Hotel Ambalakely er Hasina Randriamahazo, som driver det sammen med familien og et titalls ansatte. Hasina er fra Madagaskar, men har studert hotell- og restaurantfag ved Universitetet i Stavanger. Ved siden av å være et hotell som gir lokale arbeidsplasser, er Hotel Ambalakely også skole for over hundre av barna i landsbyen. Det undervises blant annet i engelsk, jordbruk og hygiene. Hotellet samarbeider i tillegg med de ordinære lokale skolene, og bidrar med midler til vedlikehold og undervisningsmateriale.

Julefeiring på fotballbanen på Ambalakely, lørdag 11. januar 2020

Sentralt i undervisningen på hotellet står dyrking av egne gulrøtter, som barna selv sår, steller og høster på familiens eiendom. Halvparten av de ferdige gulrøttene tilbyr så hotellet å kjøpe fra familien, som da får betalt tilsvarende hva ett års alminnelig skolegang koster. Familien får dermed råd til å la barna gå på skolen, og barna opplever mestring ved å ha jobbet for skolepengene selv. De lærer at det nytter å gjøre en innsats. Og det er dette som er siktemålet med skoleprosjektet – å gi barna håp for framtida, samt redskaper som de seinere kan bruke til å skape et bedre og mer velfungerende Madagaskar.

Hotelldriften går fra 2018 med overskudd, og Hasina og familien tar svært gjerne imot gjester fra Norge. Velkommen til Hotel Ambalakely!

Gå til Hotel Ambalakelys nettside